Valet 2014 - Hur ska man tänka där?

Hur tänkte man här nu då? Är inte moderaternas slogan otäckt lik Hitlers paroll? Man hade inte behövt göra en ordagrann översättning eftersom kritikerna omedelbart gör kopplingen till Nazi-Tysklands slagord......
 
 
 
 
Vi minns nog alla Birgit Friggebo desperata försök att lugna en upprörd folkmassa genom att gemensamt sjunga "We shall overcome" - Hur tänkte hon där? Lite: Nu byter vi samtalsämnetaktik.......
 
 
För länge sedan kallade Pär Nuder en stor del av det folk - 40-talisterna - han var satt att företräda för "köttberg". Hur tänkte han där?
 
 
Marita Ulvskog i en debatt inför EU-valet tidigare i år kallade Gunnar Hökmark för "jävla skithög" - Hur tänkte hon att svenska folket skulle ta emot tillmälen på så låg nivå?
 
 
Fi har författat ett utkast till ny samlevnadsbalk: "Människor måste själva få besluta över sina privatliv, relationer och tillgångar. Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar.” Centerpartiet och dess ungdomsförbund hänger på. Ska man man tolka samlevnadsbalken som att den innefattar antalsneutralitet - dvs månggifte? Är det verkligen framtidens melodi - att vissa skaffar sig ett harem? Hur tänkte man då? En partner är väl mer än nog......
 
 
 
Fi och centerpartiet förespråkar fri invandring - Hur tänkte man runt det? Räcker jobb och bostäder till?
 
 
Centerpartiet kan tänka sig en slopad skolplikt. Ansvaret för barnens utbildning skall istället läggas på föräldrarna. Hur tänkte man nu? Att alla föräldrar i Sverige har möjlighet att ordna en bra utbildning till sina barn? Har alla föräldrar verkligen det? Ork, kunnande, ekonomi och kontakter? 
 
 
Och den av Fi påtvingade delade föräldraförsäkringen - stämmer det man påstår i den här artikeln? Är inte föräldrar kapabla att själva bestämma vem av parterna som skall stanna hemma med barnet det första året? Är det i alla lägen bäst för barnen att staten går in och detaljstyr över familjen?
 
 
SD tycker man skall hjälpa flyktingar på plats. Hur tänkte man där - är det möjligt att sätta in livsuppehållande insatser i en krigszon? 
 
 
Sverige är ett av de länder som tar emot överlägset mest flyktingar. SD och KDU vill framgent begränsa antalet, men enligt migrationsexpert Louise Dane är ett sådant förfarande oförenligt med såväl svensk lag som EU:s och FN:s flyktingkonventioner. Jag kan inte låta bli att undra, om vi som ensamt land skrivit på dessa konventioner. Hur är det med övriga länders ansvar? Att söka asyl är en mänsklig rättighet, gäller då inte denna rättighet i alla - åtminstone demokratiska - länder?
 
 
För övrigt är det trist med alla valplakat som står och skräpar överallt. De blir blöta och sönderrivna, fladdrar i vinden och sist men inte minst är de helt onödiga. Jag tror nämligen inte de påverkar utgången av valet ett dugg. Med dagens medieutbud har den övervägande majoriteten alla möjligheter att ta reda på väsentliga fakta innan man går till valurnan. Plakaten förfular bara vår landskapsbild.......

Fjäderpennan

Kompott av vardagsbetraktelser, funderingar, recept, världsproblem och glädjeämnen.

RSS 2.0