Det hermetiskt tillslutna Sverige...Samt en smått otrolig historia.

 
Sista åren har utvecklingen på en rad områden accelererat så till den milda grad, att man snarare vill kalla den inveckling. För mycket har blivit invecklat. Fruktansvärt krångligt, tillslutet och obegripligt. Exempelvis det här med att kunna nå sjukvårdsinrättnigar och myndigheter. Det går inte längre att få tala med en mänsklig röst när man lyfter luren, utan med hjälp av olika knapptryckningar ställer man sitt hopp till att bli uppringd. Och det lyckas inte varje gång. Ibland blir man upplyst om att telefontiderna är slut för dagen, ibland fallerar systemet och man blir trots löfte inte uppringd. "Personen du söker kan inte nås för tillfället". Det gäller att ha en daglig syssla där man ges tid och möjlighet att ringa med jämna mellanrum och på de telefontider som erbjuds. 
 
Och så fruktansvärt krångligt att kunna hämta ut ett postförskott! Jag har en otrolig historia att berätta. En väninna flyttade till Spanien med hela sitt bohag och även sin lilla bil. Väl på plats upptäcker hon att registreringsbevisen på bilen är försvunna. Hon kan därmed inte försäkra bilen i sitt nya hemland. Jag försöker hjälpa henne, ringer Transportstyrelsen och blir upplyst om att man varken skickar pappren utomlands eller hem till mej. Min väninna har varken tillgång till internet eller e-legitimation och det enda jag kan göra är att beställa bevisen till hennes gamla adress. Efter ett antal dagar dimper det ner en avi i nya fastighetsägarens brevlåda, varpå jag hämtar upp den och inser att jag inte kan hämta ut försändelsen.
 
Transportstyrelsen hänvisar till Postnords uthämtningsregler för postförskott och Postnord skyller på Transportstyrelsen som skickat brevet som just postförskott. Så-jag förhör mej om hur jag kan gå tillväga för att få ut försändelsen. Så här svarar man: Ett formulär (fullmakt) dras ut från Postnords hemsida, skickas till väninnan i Spanien, där ett åsyna vittne ska vidimera hennes namnunderskrift. Samma vittne ska därefter följa med mej, som är fullmaktstagare, in på det svenska postkontoret och legitimera sej, samtidigt som jag lämnar blanketten. Redan här har möjlighetens gräns passerats. Det tar en vecka innan fullmakten godkänts, och enligt mina uträkningar är postförskottet tillbakaskickat när den äntligen börjar gälla. Så hur löstes situationen? Inte med  mindre än att väninnan fick ta flyget hem och hämta ut sitt postförskott!!!
 

Fjäderpennan

Kompott av vardagsbetraktelser, funderingar, recept, världsproblem och glädjeämnen.

RSS 2.0