Nu har vi tagit oss vatten över huvudet!

 
Nästan i alla fall......Världens miljöorganisationer har under decennier varnat inför döva öron. Vårt sätt att leva, vår fokusering på de 3 P:na - prestationer, produktioner och profit - har lett oss allt närmre slutet på vår existens. Och sett över tid är det precis lika dramatiskt som det låter, ingenting kommer att hända över en natt, men en efter en kommer livsbetingelserna att förändras. 
 
 
Det är ett oåterkalleligt faktum att isen smälter och nu finns det inte längre någon återvändo. Havsnivåerna är på väg att höjas och det finns risk att världens kuststäder slutligen måste evakueras och överges. Det har gjorts kvalificerade beräkningar som visat en havsnivåhöjning på ca 1,3 m under 2000-talet. Vad innebär det för dej? Hur många bostäder och landsområden blir obeboeliga med de nivåerna? Läs Expressens artikel här
 
 
 

Fjäderpennan

Kompott av vardagsbetraktelser, funderingar, recept, världsproblem och glädjeämnen.

RSS 2.0