Skamlöst......

Tänk om skam inte funnes. Är skam bra eller dåligt? Jag tror det är både och.....Men en handbok i att göra sig fri ifrån ett destruktivt och handikappande skambeteende behöver nog de flesta av oss. Jag tänker åtminstone läsa ut denna från pärm till pärm.......väl mött på andra sidan.......
 
 
 
 
 

Nää, man kan aldrig "påsarista" någon......

Påsarista - ett tämligen lokalt uttryck för tvinga. Med det menar jag att man aldrig kan tvinga någon med mindre än de är utsatta för hot. Och vad är då poängen? Nej, man kan vägleda och upplysa men varje människa måste själv välja sin väg. En förälder ska exempelvis inte ta för givet att barnet går i dess fotspår varken vad gäller utbildning, yrke, bostadsort eller livsstil. En förälder ska uppfostra sitt barn till att bli självständigt och oberoende, och det är ju också av nöden tvunget.
 
 
Förr eller senare blir, normalt sett, barnet föräldralöst. Även om det sker i hög ålder. Ett barn skall aldrig bli tvunget att infria andras förväntningar, utan ska staka ut och forma sitt eget liv och fatta sina egna beslut. Det krävs mod att fatta de besluten och gå sin egen väg, och det är förälderns uppgift att stödja barnet i detta. Detsamma gäller med vänner. Den dagen man tvingar sig på eller försöker påverka deras val av liv eller aktiveteter, är det början till slutet på vänskapen. Så - det är viktigt att tänka på ordspråket nedan.....
 
 

Väljer vi hur vi ska känna?

Ett av de värsta uttrycken jag vet, är "ryck upp dig". En människa som inte mår bra hade med all säkerhet "ryckt upp sig" om det varit möjligt. Citatet nedan är vackert och hoppfullt, men har alla möjlighet att hindra fågeln att bygga sitt bo?
 
 
 
DETERMINISM
 

Determinism är ett synsätt där man menar att allt är orsaksbestämt även människans känslor och beteenden. Om man hårddrar determinismen skulle man säga att människans fria vilja är en illusion eftersom det är redan givna villkor så som naturlagar och barndomshändelser som gör att vi i en specifik situation agerar på det sättet som vi gör, inga andra alternativ var egentligen möjliga.   Den som fullt ut tror på determinismen tror också att framtiden är förutbestämd eftersom det som händer i framtiden orsakas av tidigare händelser.

 

Determinismen menar att människors agerande alltid är orsakade av yttre och inre tvång vi vet bara inte om det. Freud var deterministisk och menade att framför allt våra inre, omedvetna konflikter (ofta orsakade av barndomshändelser) är det som styr oss. Han trodde inte på tillfälligheter eller enkla misstag när det kom till människans inre dock trodde han på slumpen i den yttre materiella världen.

 

FELHANDLINGAR

 

När du missar bussen på morgonen och kommer sent till skolan så finns det alltså ett bakomliggande motiv till händelsen även om du inte är medveten om det. När din mamma inte kommer ihåg namnet på den där sångerskan hon gillar så finns det en orsak till det.

 

Freud menade att då en människa gör misstag eller presterar bristfälligt så har det en djupare innebörd. Det vi tror är oavsiktliga, och ofullkomliga gärningar är egentligen förutbestämt av för oss okända motiv. Våra missöden kan bero på självbestraffning, otillåten kärlek eller rivalitet och när de uppkommer så avslöjar de något om oss som personer. Därför var det Freud kallade för felhandlingar av stort intresse för psykoanalysen.

 

Om man utfört en felhandling och blir rättad så förstår man på en gång vad man gjort fel och om man själv uppmärksammar sitt misstag bortförklarar man det med slumpen eller bristande uppmärksamhet. För att ett missöde ska klassas som felhandling krävs det också att beteendet är tillfälligt och inte går utanför det vi uppfattar som normalt beteende.

 

En viktig utgångspunkt för det psykodynamiska perspektivet är just det att människor är möjliga att förstå genom att på djupet analysera deras psyke eftersom alla mänskliga tankar, känslor och handlingar har en orsak.

 

Källa: lattattlara.com

Fjäderpennan

Kompott av vardagsbetraktelser, funderingar, recept, världsproblem och glädjeämnen.

RSS 2.0